Opdracht Ekphrasis-lezing woensdag 12 februari 2003 Beeld 2

Geef een beschrijving van het hier onderstaand beeld op dusdanige wijze dat de toehoorders dit beeld, dat ze niet gezien hebben, toch voor hun geestesoog kunnen brengen. Schrijf het van te voren op en lees het voor als ik je daarom verzoek tijdens de lezing... succes

Tjebbe van Tijen


Ekphrasis = beschrijving in dichterlijke taal van beeldende kunstvoorwerpen of andere indringende visuele waarnemingen; ekphrasis kan ook met behulp van andere media toegepast worden, zoals het beschrijven van beeldende kunstvoorwerpen niet in schrijftaal maar in muziek. Zie het als "spreken tot de ogen".