Beeren, Wim/e.a. -Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de jaren '60 in Nederland (1980) [Museum Boymand van Beuningen; Rotterdam; p.176]
66.08.27 Beek en Donk, Noord-Brabant, Hommage a Cl ovis Trouille (...) Theo Botschuyver, Nico Ni j land, Jeffrey Shaw en Tjebbe van Tijen bewonen een boerderij van het Limburgse type in Beek en Donk. Als hun de huur wordt opgezegd, ontstaat het plan om een afscheidsfeest te organiseren. De uitnodigingen bestaan uit kaarten die zijn samengevoegd tot een harmonica. Op de bovenste kaart staat het voor het feest op de boerderij uitgevoerde werk 'Hommage a Clovis Trouille' afgebeeld. Clovis Trouille (1889 - ) maakte in de twintiger en'derdiger jaren surrealistische schilderijen van nonnen en priesters in erotische scŹnes. Ge•nspireerd door zijn werk wordt de hele boerderij veranderd in een environment it met als thema erotiek. De voorbereidingen vinden plaats in gezamenlijk overleg, en nemen drie maanden in beslag. Er worden in verschillende ruimten van de boerden'j en op de binnenplaats een aantal environments opgebouwd, waar tijdens het feest werken worden uitgevoerd. Het publiek mag vrijelijk rondlopen. [p.113]
-
-
Nederland (1980) [Museum Boymand van Beuningen; Rotterdam; p.176] 67.08.24 - 67.09.08 Rotterdam, Schouwburgplein Corpocinema Theo Botschuyver, Jeffrey Shaw publikatie: Theo Botschuyver, Jeffrey Shaw (...) Uitgevoerd worden (tussen 21.15 en 22.30 uur): 24 augustus - Smokespawn Een grote ballon wordt in de koepel opgeblazen, en met zwart poeder bespoten. Nadat de ballon barst, wordt witte en vervolgens oranje rook in de koepel gepompt. [p.120]
Er wordt een oorlogsfilm geprojecteerd, vervolgens een film met een beeld van het onstaan van de luchtvaart, en Continuous Sound and Image Moments. Deze film bestaat uit een aantal teke- ningen, gemaakt door Tjebbe van Tijen en Jeffrey Shaw, die vaak zeer snel achter elkaar worden geprojecteerd, zodat een soort flikkereffect ontstaat. De film is als een loop gemonteerd. Het geluid is gecomponeerd door Willem Breuker als een continue partituur. Duur van de loop 6 minuten. (...) [p.120-121]
De tekening wordt uitgevoerd door de deelnemers van de cursus continue tekening, die door Tjebbe van Tijen in het Sigma Centrum is gegeven. De continue tekening wordt geacht te groeien in het Londense rioleringssysteem sinds december 1966. Op 23 augustus 1967 is zij volgroeid en komt uit de riolering tevoorschijn om naar Nederland te gaan.De tekening in krijt beweegt zich in twee parallel lopende lijnen, die zich steeds symmetrisch vertakken en lussen maken, zichzelf oversnijden en grillige, vlakke en organěsche vormen maken. Ze spreidt zich uit over straten, objekten gebouwen en mensen, elke bestaande structuur ontkennend. De deelnemers werken tegelijkertijd, met krijt aan verschillende delen van de tekening. In Londen begint de tekening bij the Duke of Vork Steps vlakbij het Institute of Contemporary Art. Omdat de tekening zich daar op een kroondomein bevindt, worden de tekenaars gearresteerd. Na een oponthoud op het politiebureau worden zij veroordeeld tot een boete van elk Ä 5. [p.122]
Ten slotte bereikt de tekening toch London port. Per vliegtuig, waar de tekening zich voortzet over stoelen en passagiers, verplaatst zij zich naar Amsterdam. Op Schiphol houdt de politie het verkeer tegen zodat de tekening zich per bus naar het Centraal Station kan beopzich per bus naar het Centraal Station kan begeven en vandaar per taxi naar het Stedelijk Museum. In de Paulus Potterstraat groeit de over de straat, via een hoogwerker van het GEB over de gevel, gaat de trap op, de hal door, over vloeren en door deuren het restaurant in, en het terras op, over de bezoekers en de beelden heen. Tegen de avond gaat de tekening richting Rotterim. Daar komt ze de volgende dag tevoorschijn uit een in aanbouw zijnd metrostation en gaat via de Lijnbaan naar het Schouwburgplein. Hier staat de Corpocinema (zie 67.08.24) opgestel d. Delen van de tekening worden op de met rook gevulde koepel geprojecteerd, zodat de tekening als het ware in rook opgaat. [p.123]