HET ARCHIEFKOMITEE v/d TOEKOMST PRESENTEERT TIJDENS DE AMSTERDAMSE BOEKENNACHT EEN 3LUIK OVER OPSTANDING & OPSTAND OP 'T SPUI. Van het 14e eeuwse Hostie Mirakel en de processies die daaraan herinneren, tot de 20e eeuwse Provo Happening. Een plaats ook waar in en rondom het Maagdenhuis botsingen tussen studenten en universiteitsbestuurders zich manifesteren, tot op de dag van vandaag.

Een plek als beginpunt of eindpunt van protesten tegen onrecht 'thuis' en elders in de wereld, met Lieverdje en Aula als verzamelplaats. Een halve eeuw terug werd het Lieverdje tot middelpunt van Amsterdam als Magies Sentrum van de Wereld verklaard. Een wereld vol 'verborgen verleiders' waarover al in 1964 op het Spui waarschuwende kreten van Anti-RooKmagiër Robert Jasper Grootveld gehoord werden: TEGEN DE VERSLAAFDE KONSUMENT VAN MORGEN. Een kreet geïnspireerd door het onthullende boek over moderne reclame anno 1957 van Vance Packard de 'The Hidden Persuaders', verbasterd door Grootveld in zijn primitief gestencilde pamfletten tot 'Hipper Zweter'.

Het Spui aan het begin van de 21e eeuw, overspoeld door dagjesmensen en toeristen, toont ons de blijvende aantrekkingskracht van dit 'magisch centrum' dat onder druk van haar eigen succes, door de toenemende mobiliteit van massavervoer, dreigt te bezwijken. Wie en wat zijn de 'verborgen verleiders' van nu, waartegen opstand geboden is? De MIDDERNACHT PROVOKATIE 1965-2065 - op vrijdagnacht 29 mei - zal daar antwoord op geven.
Elke weergave van 't verleden in het heden kan niet meer dan een zwakke en vervormde afspiegeling zijn. Wat was komt niet weerom. Commercie en vervlakking trekken de angel uit een radikaal verleden. Wel stelt kritisch terugblikken ons in staat om vooruit te kijken naar een toekomst die nog maakbaar is.

Het Archiefkomitee v/d Toekomst ziet dat als haar taak en presenteert:
 
MOMENTAAN MONUMENT voor
ROBERT JASPER GROOTVELD
19:30-20 uur
De avond begint met een Momentaan Monument voor oerhappenaar en anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld (1932-2009). Om 19.30 uur hijsen wij bij boekhandel Athenaeum - heel langzaam - opnieuw het grote banier op dat Tjebbe van Tijen bij de begrafenis van Robert Jasper Grootveld in 2009 heeft vervaardigd (maakt nu deel uit van de verzameling van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam), onder begeleiding van de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht die ook bij de 2009 de hijs-ceremonie optrad.

Het is een kortstondig gebeuren van hijsen en dalen van dit 32 meter lang banier waarin leven en werken van Grootveld gevisualiseerd zijn op basis van foto- en ander archief-materiaal.
Evenals in 2009 zal het banier en een gedetailleerde beschrijving van ieder beelddeel na afloop van het Momentaal Monument op het internet getoond worden (destijds gebeurde dat op de website van de Volkskrant). Het nieuwe internet-adres met de banier-documentatie wordt pas na afloop van de ceremonie ter plekke en op deze site beschikbaar gesteld.

In deze banier-documentatie worden de vindplaatsen van alle documenten vermeld, alsook verwijzingen naar de makers van de foto's en historische en contextuele gegevens.
 
HISTORISCH SPUI-PANORAMA
- 20-24 uur - etalage Athenaeum Boekhandel

Bij de 'sluis het Boerenverdriet' aan het Singel begon het, waar ooit de stadsrand was, nu het midden van het centrum van Werelddorp Amsterdam. Een panoramisch overzicht van plaatsen en gebeurtenissen. Van het door katholieken vereerde 14e eeuwse Mirakel van Amsterdam sinds de Alteratie getroffen door een Processieverbod, tot het Demonstratie- en Vertoningsverbod tegen 20e eeuwse happenings bij het Lieverdje. Plek van katholieke Stille Omgang sinds de 19e eeuw en Luidruchtige Happenings sinds begin zestiger jaren. Het Spui als Protestplaats tegen Overheersing en Heersers van ver weg en dichtbij. Beginpunt van demonstraties. Verzamelplaats voor manifestaties en debat, van Aula tot 't Maagdenhuis, dat na al die bezettingen en ontruimingen haar onschuld verloren heeft. Smeltpot en slagveld van Amsterdam, waar nooit een dode viel, blanke sabels, politieknuppels, paarden, waterkanonnen en traangasgranaten ten spijt. Het Spui, ooit een gedempt slootje, waar het vocht nu enkel nog vloeit over tap, toog en terras. Het Spui overspoelt door toeristen...dat alles trekt aan je voorbij en loopt de spuigaten uit in het HISTORISCH SPUI-PANORAMA.
 
MIDDERNACHT-PROVOKATIE 2015 - 2065
- 23:30-24 uur - 't Lieverdje

Komt allen naar het SPUI
Grijpt de toekomst
50 jaar na dato
richt de oude garde van Provo
gesteund door het
Archiefkomitee v/d TOEKOMST
DE BLIK VOORUIT
Lancering van pamfletten
die NIET Nostalgisch Terugblikken maar
VOORUIT kijken 100 jaar na Provo
een PROVOKATIE aan
DE VERSLAAFDE CONSUMENT VAN MORGEN!
die in rook opgaat....
-
Met Stads Kunst Guerilla van Eric Hobijn en Spatial Effects van Theo Botschuiver.
 
Ondersteund door:
- ADM-collectief
- Athenaeum Boekhandel Spui
- Fanfare van de Eerste Liefdesnacht
- Imaginary Museum Projects (Tjebbe van Tijen)
- Stichting Theater Straat
- Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
- Spatial Effects (Theo Botschuijver)
- Stads Kunst Guerilla (SKG) - Eric Hobijn
- Staatsarchief (Eric Duivenvoorden)
- Waag Society (Institute for Art, Science & Technology)

Het 3Luik is een spontaan ontstaan initiatief gedragen door enthousiasme, met ter beschikkingstelling van tijd, goederen en materialen van velen. Toch zijn er ook materiaalkosten waarvoor je een bijdrage kunt storten op:

IBAN NL86 INGB 0007319935, tnv. St. Staatsarchief, A'dam.

Binnen een paar dagen zal een indicatie van de kosten die wij gaan maken op de bovengenoemde web-pagina, waar wij ook de verantwoording over de besteding zullen geven.

ArchiefKomitee v/d Toekomst
Eric van Duivenvoorden
Tjebbe van Tijen
Marieke Stolk
Menno Grootveld
Frank de Jong


Vragen/contact: Archiefkomitee v/d Toekomst
 
De 3 posters in groot formaat om zelf af te drukken of elders te posten kunnen hier gedownload in PDF formaat:
- Momentaan Monument
- Historisch Spui-Panorama
- Middernacht Provokatie
 
Versie 20/5/2015 01:40 hrs tj.
Momentaan Monument Historisch Spui Panorama Midernacht Provokatie