Hier komt de volledige versie van:
"Een onderstroom deed het Oostblok wegspoelen "

artikel van Tjebbe van Tijen, juni 2015 (verkorte versie staat in Tijdschrift voor Slavische Literatuur... 2015)