Nic Tummers/Universiteit van de SocioRuimte project archief/bibliotheek/documentatie

Tjebbe van Tijen/Imaginary Museum projects 2014/2015

Dit is 'werk in uitvoering' in de publieke internet-ruimteen slechts een beginnende presentatie... Toch is er zo voldoende materiaal om mee te helpen denken om een informatie-monument voor de noeste verzamalaar Nic Tummers te helpen realiseren.

Tamira Tummers is de contact-persoon voor dit project. t.tummers@upcmail.nl

Het door Het Nieuw Instituut afgelopen jaar opgestelde rapport over de verzameling Tummers zal in november aan deze site toegvoegd worden, als ik al het materiaal in digitale vorm binnen gekregen heb. Dit rapport van het Nieuw Instituut (o.m. voormalig NAI) dat vooral over het archief deel van Nic Tummers gaat, met een focus op stedenbouw en architektuur, is samengesteld door Jean-Paul Baeten.

Dit project is gebaseerd op het 'in situ' slecteren en voobereiden van al het archief, documentatie- en bibliotheekmateriaal. Pas als dat gebeurd is kan er een besluit genomen worden welke delen van de verzameling virtueeel/digitaal en welke fysiek verplaatst/geplaatst gaan worden en waar. Deze methode garandeert dat de samenhang van de verzamelingen behouden kan worden (zij het niet altijd in fysieke vorm). Het voorkomt ook dat onvoldoende voorbereid materiaal op pallets verhuzen naar de al overvolle magazijnen van grote archiefinstellingen, met een onduidelijke toekomst. Laatst wordt ook voorkomen dat enkel de krenten uit de verzameling Tummers gepikt worden om bestaande collectieprofielen van grote instellingen te verrijken, terwijl het levenswerk van Tummers teloor gaat.

Amsterdam 8/10 - 9/11 november 2014 (bijgewerkt op 14/4/2015)

Tjebbe van Tijen info@imaginarymuseum.org


Klik op onderstaande plaat om het project-voorstel voor bibliotheek en documentatie te lezen. Je kunt desgewenst (te klein scherm) het beeld in je web browser schalen (kleiner maken in dit geval, via de taak-balk 'view' functie boven aan).

Een voorlopige rondgang door het informatielandschap van Nic Tummers van kelder tot zolder (na de verhuizing van Nic naar zijn seniorenflat) klik strookjes voor scrolls... doel is vooral aandacht te vragen voor wat ik het archeologische aspect van verzamelingen noem, iets wat bij overplaatsing naar een bibliotheek of archiefinstelling totaal verloren gaat. Dit project zoekt een nieuwe combinatie van fysiek en virtueel bewaren, met een methodische benadering die ook bij andere verzamelaars toegepast kan worden. Het is ook een pogen om naast het institutionele documenteren ook een meer idiosyncratische methode voor representatie te vinden. Kennisoverdracht naar een nieuwe generaties met behoud van de sfeer waarin die kennis ontstond.
Vier scrolls, van kelder tot zolder... klik op de beeldstrookjes hieronder om een rondgang per verdieping te maken. Deze scrolls zijn gemaakt voor een groot beeldscherm. Je kunt het venster van je web-browser aan de rechter-onderkant zo breed trekken als je scherm het toestaat om het beste panoramische effect te hebben. Is het beeld (verticaal nog te groot, dan kan iedere moderne web browser het beeld schalen (kleiner of groter) zie opties (view) in de taakbalk boven van je web-browser)... bij Mac kun je ook de sneltoet-combinatie Appeltje en + of in op de cijfertoetsregel.
Kelder/cellar
Begane grond/ground floor
Eerste verdieping/first floor
Zolder/attic
 

Gerelateerde web-pagina's en documenten:

Eerste database van 5800 boektitels, 400 tijdschriften en 900 documentatiemappen gemaakt door Lieveke van den Baar in het jaar 1999 (deze beschadigde geraakte (verouderde) databestanden zijn in 2015 gerepareerd en omgezet naar een nieuw database-formaat).
Brochuredoos uitgegeven ter gelegenheid van de toekenning van de architectuurprijs Limburg 2003, de Ailbertusprijs, aan NIc Tummers, met een biografisch katern, twee katernen met een overzicht van beeldende kunst en architecturale projecten en een katern met vijftien artikelen en essays van de hand van Nic Tummers uit voorgaande decennia.
Overzicht van informatielandschappen in de tentoonsteling Situationisten op drift Centraal Museum Utrecht 2006/2007, een interactieve installatie met 16 portretten van aan de situationisten verwante personen, waaronder Nic Tummers door Tjebbe van Tijen.
Horizontale Scroll met Nic Tummers zijn informatielandschap gefotografeerd door Pieter Boersma in 2006, 'Situationisten op drift' tentoonstelling Centraal Museum 2006/2007
Verticale Scroll Nic Tummers en een keuze uit zijn documentatie & systemen, gefotografeerd door Pieter Boersma in 2006/2007, voor dezelfde tentoonstelling in Utrecht
Onderzoek-rapport Jean-Paul Baeten "De Collectie Tummers - work in progress" (January 2014) in PDF formaat. Onderzoek ondersteund door de 'Provincie Limburg', 'Huis voor Kunsten Limburg', 'Maastricht University' en 'Het Nieuwe Instituut - architectuur, design, e-cultuur'.

Doucmentatie over achtergrond van het project voor archief, documentatie en bibliotheek van Nic Tummers/Universiteit van de Socio-Ruimte (USR)
Principe van de virtuele boekenplank zoals ook voorgesteld voor de boekenverzameling van Nic Tummers
Algemeen overzicht van informatie-landschappen en documentatie methoden Tjebbe van Tijen/IMP (lezing-materiaal)
 
 
 
version 17/4/2015 9:00