εκφρασις

Geef een beschrijving van één van de hier onderstaand beelden op dusdanige wijze dat de toehoorders dit beeld, dat ze niet gezien hebben, toch voor hun geestesoog kunnen brengen. Schrijf het van te voren op en lees het voor als ik je daarom verzoek tijdens de lezing... succes
Ekphrasis = beschrijving in dichterlijke taal van beeldende kunstvoorwerpen of andere indringende visuele waarnemingen; ekphrasis kan ook met behulp van andere media toegepast worden, zoals het beschrijven van beeldende kunstvoorwerpen niet in schrijftaal maar in muziek.
Begrijp het als "spreken tot de ogen" met behulp van enige vorm van taal.

the concept of ekphrasis in Homerus and his description of the shield of Achilles