vastgehouden licht

captured light 

 

van vroeger

of former days 

 

direct zichtbaar

directly visible 

 

tastbaar en breekbaar

tangible and fragile 

 

omgekeerd licht

reversed light 

 

bewaard in doosjes

kept in little boxes 

 

op gevoelige plaat

on sensitive plate 

 

zijn er ook namen

are there any names 

 

of enkel nog nummers

or just numbers 

 

om niet te verdwalen

not to get lost 

 

in donkere kamers

in dark rooms 

 

met beschutte beelden

with sheltered images 

 

als je goed kijkt

if you watch closely 

 

kun je raden

you may guess 

 

wie of wat herroepbaar is

who or what can be recalled 

 

uit grijs getint verleden

from grey tinted past 

 

terwijl het heden

while the present 

 

nu al van kleur verschiet

fades colour already 

 

kunnen deze tijdvensters

can these time windows 

 

nog open?

still be opened?